Materiały dla KOORDYNATORÓW RM 2.0

WARSZTAT RANDKA MAŁŻEŃSKA 2.0
Zapis video pierwszego WEBINERU z dnia 20.11.2021
Zapis video drugiego WEBINERU z dnia 4.12.2021
Poniżej zamieszczamy materiały multimedialne rozwijające tematy poruszane w aplikacji
WYCHOWANIE DZIECI W OKRESIE BUNTU
MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW
WYKŁAD 1
RELACJE MAŁŻEŃSKIE
NADWRAŻLIWOŚĆ
WYKŁAD 2
MATERIAŁY REKLAMOWE
VIDEO INTRO - promocja aplikacji
Materiały video reklamujące aplikację
znaki_strona_www

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

II Otwarty Konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po Pierwsze Rodzina!” Na Rok 2021

logo_MRiPS_SZARE
logo-po-pierwsze-rodzina

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Po pierwsze Rodzina!" na rok 2021

Warsztat RANDKA MAŁŻEŃSKA
Poniżej zamieszczamy materiały multimedialne, które mogą pomóc w promocji aplikacji i pracy koordynatorów.
KOMUNIKACJA
UZALEŻNIENIA
CHOROBA DZIECI
BÓG W MAŁŻEŃSTWIE
MATERIAŁY REKLAMOWE
VIDEO INTRO - promocja aplikacji