Polityka prywatności

A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności określa najważniejsze informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje nasz serwis internetowy www.randkamalzenska.pl („Serwis”) i jak przetwarzamy dane osobowe w ramach Serwisu i Projektu „Randka Małżeńska”. Projekt został sfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina” („Projekt”).
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków Polityki prywatności oraz innych dokumentów udostępnionych w Serwisie.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpieczne i nie wiąże się ze specjalnymi zagrożeniami. Niemniej jednak zwracamy uwagę na możliwe w trakcie korzystania z Internetu przechwytywanie danych lub samoczynną instalację programów potencjalnie niebezpiecznych. W celu zminimalizowania ryzyka zalecamy korzystanie z programów antywirusowych i antyspamowych. Operator Serwisu nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
4. Korzystanie Serwisu może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz w pkt. B poniżej.
5. Korzystanie z Serwisu wymaga stosowania się do powszechnie obowiązującego prawa, ogólnie przyjętych norm społecznych i dobrych obyczajów.
6. Dostępność Serwisu może zostać ograniczona bez potrzeby wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie również możliwość wprowadzania zmian zarówno w treści Serwisu jak i w treści niniejszego dokumentu.


B. INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem (34-450), ul. Ks. F. Blachnickiego 2, wpisanym do rozporządzenia MSWiA z 30.08.2001 pod numerem 1045

II. [Cele i podstawy przetwarzania]
Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w szkoleniach online i webinariach organizowanych w ramach Projektu na podstawie Twojej zgody, w tym korzystania z niektórych funkcjonalności/usług Serwisu, realizacji działań podejmowanych w związku z Twoim udziałem w Projekcie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a -b RODO) oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz
b) w celach:
(i) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
(ii) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. [Okres przetwarzania danych]

1. Twoje dane pozyskane w związku z wzięciem udziału Szkoleniach online, webinariach i innych akcjach prowadzonych w ramach Projektu (gdy wypełniasz formularz zgłoszenia) możemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych oraz do końca okresu trwania Projektu i jego rozliczenia.

IV. [Odbiorcy danych]

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, a w szczególności są to podmioty informatyczne, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej.

V. [Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych]

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. [Twoje prawa]

Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. (W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VII. [Informacja o profilowaniu]

Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

VIII. [Informacja o dobrowolności podania danych]

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jeżeli nie podasz danych nie będziemy mogli umożliwić Ci korzystania z funkcjonalności Projektu –m.in. wzięcia udziału w szkoleniach online czy webinariach.

C. PLIKI COOKIES

I. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, tzn. małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do Serwisu. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania strony internetowej i umożliwiają późniejszą identyfikację Użytkownika po ponownym połączeniu się ze stroną internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
II. Pliki cookie:
a) zbierają dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania ze strony internetowej i dostosowanie strony internetowej do Twoich potrzeb i oczekiwań;
b) są umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i partnerów współpracujących z nami;
c) nie przechowują informacji stanowiących dane osobowe użytkownika;
d) nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika;
e) są wykorzystywane na stronie internetowej w oparciu o zgodę użytkownika wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
III. Użytkownik może w każdej chwili odwołać lub zmienić zakres uprzednio wyrażonej zgody na wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej i usunąć je z przeglądarki.
IV. Użytkownik może także w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce poprzez ustawienia. W takim przypadku korzystanie ze strony internetowej może być jednak mniej skuteczne, może nie mieć dostępu do pewnych treści lub być w stanie korzystać z niektórych funkcji strony internetowej, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie Strony internetowej może być całkowicie zablokowane.
V. Przechowujemy pliki cookie przez okres 12 miesięcy, nie jesteśmy w stanie podać okresu przechowywania plików cookie dotyczącego naszych partnerów (lub serwisów społecznościowych), dlatego prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności.